Johnny Bazookatone - Levelcodes

Level Code
Level 1 (Prison) ZARTACLA
Level 2 (Hotel) RINGMYBEL
Level 3 (Kitchen) SCRAMBLED
Level 4 (Hospital) ANASTHETIC
Level 5 (Penthouse) ETAGSLLEH